ก.ย. 22 2013

รายละเอียดเครื่องคิดเลขทางการเงิน TI BA II Plus Professional

เครื่องคิดเลข TI BA II Plus Professional เครื่องคิดเลขทางการเงิน TI BA II Plus Professional มีทุกคุณสมบัติ ที่ดีของ บรรพบุรุษของมัน ในขณะที่ บรรจุ ใน มากยิ่งขึ้น ฟังก์ชั่น ที่ช่วยประหยัดเวลา ที่จะทำให้ การทำงาน สั้น ของสมการ ที่ซับซ้อน มันเป็นตัวเลือกที่เหมาะ สำหรับ ระดับรายการ และการเงิน ขั้นสูง บัญชีเศรษฐศาสตร์ การลงทุน สถิติและการ เรียน ทางธุรกิจอื่น ๆ นอกจากนี้ยังเป็น ทางเลือกที่ดี ที่จะนำมาวิเคราะห์ ทางการเงิน ชาร์เตอร์ด ( CFA ) การสอบ พร้อม กับ ความสามารถใน มาตรฐาน ของเวลาที่ ค่าของ เงิน , ดอกเบี้ย , ค่าตัดจำหน่าย ค่าใช้จ่าย การขาย ขอบ และการคำนวณ ค่าเสื่อมราคา ที่ผู้ใช้ สามารถคำนวณ ทางธุรกิจ ที่สูงขึ้น และ ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงการคลัง มัน จะจัดการกับ มูลค่าในอนาคต สุทธิ ( NFV ) อัตรา ผลตอบแทนจากการ แก้ไข ( MIRR ) แก้ไข ระยะเวลา การคืนทุน ลด ทุน และอื่น ๆ โลหะ ภายนอก ขรุขระ มัน ปุ บริษัท สัมผัส และป้องกัน การลื่น เท้า ยาง ทำให้มัน เหมาะ สำหรับทุกคน ในสาขาเศรษฐศาสตร์ บัญชี สถิติ การลงทุน และ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ นอกจากนี้ยังมา พร้อมกับกรณี การป้องกันสีดำ

เครื่องคิดเลขทางการเงิน TI BA II Plus Professional เป็นเพียงสิ่งที่ คุณต้องได้รับ ตัวเลข ของคุณ มันเหมาะ สำหรับทุกคน ที่ทำงานในด้าน การเงิน, เศรษฐกิจ , การบัญชี , การลงทุน สถิติและ ธุรกิจ นี้ เครื่องคิดเลขทางการเงิน TI BA II Plus Professional มีจอแสดงผล ที่ง่ายต่อการ อ่าน 10 หลัก ที่มี คุณภาพสูง บริษัท ปุ่มกด แบบสัมผัส และหน่วยความจำ หมายเลข 10 – มัน มี ความอุดมสมบูรณ์ ของการคำนวณ ที่ช่วยประหยัดเวลา ในการจัดการกับ สมการ ที่ซับซ้อนและ จะได้รับอนุญาต ให้ใช้ในการ วิเคราะห์ ทางการเงินชาร์เตอร์ด ( CFA ) การสอบ เครื่อง คิดเลข การบัญชีฉบับนี้ เป็นโปรแกรมที่ จะช่วยให้คุณ มีความสามารถ มาตรฐานที่ รวมถึงเวลา ค่าของ เงิน , ดอกเบี้ย , ค่าตัดจำหน่าย ค่าใช้จ่าย ขาย กำไร และ ค่าเสื่อมราคา มัน มีความสามารถ พิเศษ ใน การให้ความช่วยเหลือ คุณ มูลค่าอนาคต สุทธิ ( NFV ) อัตรา ดัดแปลง ผลตอบแทน ( MIRR ) แก้ไข ระยะเวลา การคืนทุน และ ส่วนลด คืนทุน ภายนอก โลหะ แปรง ขรุขระ เป็น ภาพลักษณ์ และไม่มี สไลด์ ยาง จับ เท้า ยัง จะไม่ เข้าพิธีวิวาห์ เมื่อทำงาน อยู่ที่โต๊ะทำงาน

คุณสมบัติของเครื่องคิดเลขทางการเงิน TI BA II Plus Professional:

  • เหมาะสำหรับ การเงิน, เศรษฐกิจ , การบัญชี , การลงทุน , สถิติ , และอื่น ๆ ที่ เรียน ทางธุรกิจ
  • ได้รับอนุญาต ให้ใช้ใน การวิเคราะห์ ทางการเงินชาร์เตอร์ด ( CFA ) การสอบ
  • จอแสดงผล 10 หลัก หน่วยความจำ
  • ความสามารถ มาตรฐาน รวมถึงเวลา ค่าของ เงิน , ดอกเบี้ย , ค่าตัดจำหน่าย ค่าใช้จ่าย ขาย กำไร และ ค่าเสื่อมราคา
  • รวมคุณลักษณะพิเศษ : มูลค่าอนาคต สุทธิ ( NFV ) อัตรา ดัดแปลง ผลตอบแทน ( MIRR ) แก้ไข ระยะเวลา การคืนทุน ลด ทุน
  • ภายนอก โลหะ ทนทาน แปรง
  • จอแสดงผล ที่ง่ายต่อการ อ่าน ที่มี คุณภาพสูงที่มี ปุ่มกด ระบบสัมผัสที่ บริษัท
  • ไม่มี สไลด์ เท้า ยาง บวก สีดำ หนัง เหมือน กรณี ป้องกัน

เครื่องคำนวณการเงิน TI BA II Plus Professional เป็นที่ดีสำหรับ ผู้เชี่ยวชาญด้าน การเงิน นักศึกษาปริญญาโท ผู้จัดการและ นักสถิติ จัดการกับ การคำนวณ ผลกำไรและ กระแสเงินสด รวมทั้ง NFV , NPV และ IRR สำหรับ กระแสเงินสด ที่ไม่สม่ำเสมอ เวลา ค่าของ เงิน ค่าตัดจำหน่าย และกุญแจ แก้ปัญหา รวมทั้ง การคำนวณ บำเหน็จบำนาญ และ เงินให้สินเชื่อ จำนอง รายชื่อ ที่ใช้ ฟังก์ชั่น ช่วยให้ นอกจากนี้ สถิติ และ การจัดเก็บ ข้อมูลที่ มี 4 ชนิด ของการถดถอย รองรับ 4 วิธีการที่ แตกต่างกันสำหรับ การคำนวณ ค่าเสื่อมราคา ที่เหลือ มูลค่า ที่เหลือและ ค่า เสื่อมราคา รองรับ การคำนวณ พันธบัตร

ไม่มีความเห็น

ยังไม่มีความเห็น

RSS feed สำหรับความเห็นต่อเรื่องนี้ TrackBack URI

ใส่ความเห็น

You must be logged in to post a comment.